Walne Zebranie OKH

Zaproszenie

na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE

Oleśnickiego Klubu Hokejowego

Zarząd Oleśnickiego Klubu Hokejowego zgodnie §18 pkt.1 Statutu z dnia 11.04.2011 zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu w sali konferencyjnej hali sportowej OKR “ATOL” w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 2.

I termin wyznacza się na dzień 24.05.2019 godz. 18.45

II termin wyznacza się na dzień 24.05.2019 godz. 19.00

Porządek zebrania:

1. Wybór prowadzącego zebranie

2. Wyznaczenie protokolanta

3. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał i wniosków

4. Stwierdzenie prawomocności zebrania

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2018

6. Sprawozdanie finansowe za rok 2018

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018

8. Dyskusja na temat sprawozdań

9. Głosowania za przyjęciem sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

10. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

11. Dyskusja i zgłaszanie wolnych wniosków

12. Przeprowadzenie wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej

13. Ogłoszenie wyniku wyborów

14. Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

15. Plan zamierzeń na rok 2019/20

16. Odczytanie komunikatu Komisji Uchwał i Wniosków

17. Zakończenie zebrania

W imieniu zarządu OKH

Dariusz Libner

sekretarz

Zostaw komentarz