Walne Zebranie OKH

ZAPROSZENIE

NA

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

Oleśnickiego Klubu Hokejowego

 

Zarząd Klubu zgodnie z §18 p3.1) Statutu Oleśnickiego Klubu Hokejowego z dnia 11.04.2011 zwołuje z własnej inicjatywy Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu na dzień 12.09.2018r. na godzinę 18:00 w Sali konferencyjnej hali widowiskowej BIFK w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 4.

Drugi termin zebrania wyznacza się na dzień 12.09.2018r na godzinę 18:15.

 

Porządek Zebrania:

  1. Wybór prowadzącego zebranie
  2. Przedstawienie porządku zebrania
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
  4. Wybór uzupełniający do Komisji Rewizyjnej
  5. Dyskusja nad wysokością składek członkowskich
  6. Omówienie spraw organizacyjnych na okres jesienno- zimowy
  7. Wolne wnioski – dyskusja
  8. Odczytanie Uchwały Walnego Zebrania przez Komisję Uchwał i Wniosków.
  9. Zakończenie Zebrania.

 

 

W imieniu zarządu

Dariusz Libner

sekretarz

 

zaproszenie-12-09-2018

statut-2011.04.11

Zostaw komentarz